پرینت

درحوزه صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی

مشکلات واحدهای صنعتی

واحدهای صنعتی که در حوزه صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی دارای مشکلاتی می باشند ، فرم پیوست را تکمیل و در اسرع وقت به دفتر شهرک صنعتی چناران واقع در فاز 1 - نبش صنعت 19 تحویل نمایند.

دانلود فایل
service
service