به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی چناران:

در دومین روز از سال جدید

بازدید سرزده مدیرعامل شهرک صنعتی از واحدهای تصفیه خانه ، گلخانه و انتظامات شهرک و بررسی نحوه ارائه خدمات در ایام تعطیلات نوروزی

دهقان زاده با توجه به شعار سال (جهش تولید) نسبت به آماده سازی و بهره برداری از فاز 2 گلخانه شهرک صنعتی در سال جدید خبر داد.

 

service
service
service