پرینت

فراخوان

تجاری‌سازی محصولات تحقیقاتی صنعت برق

تجاری سازی نتایج تحقیقات یکی از راهبردهای تسعه درونزا مبتنی بر توان ساخت داخل می باشد که اهمیت و ضرورت آن با توجه به نیاز کشور برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ...

قابل توجه مدیران صنایع

تجاری سازی نتایج تحقیقات یکی از راهبردهای تسعه درونزا مبتنی بر توان ساخت داخل می باشد که اهمیت و ضرورت آن با توجه به نیاز کشور برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی و بکارگیری ظرفیت شرکت های کوچک و متوسط صنعتی بیش از پیش مشاهده می گردد، در این راستا پژوهشگاه نیرو با اتکاء به تجاربی که در عرصه تجاری سازی و انتقال دانش فنی به واحدهای صنعتی داشته است، زیر ساخت های اجرایی مورد نیاز تجاری سازی نتایج پروژه های تحقیقاتی را در یک چهارچوب گسترده تر و بصورت ملی فراهم نموده است، همچنین بمنظور تبادل اطلاعات میان بخش های تحقیقاتی و شرکت های صنعتی، اطلاعات تعدادی از نتایج تحقیقاتی را که منجر به محصول شده و قابلیت تجاری سازی دارند در وبسایت پژوهشگاه نیرو و نیز سایت برگزاری نخستین رویداد ارائه محصولات تحقیقاتی شرکت های برق بارگزاری شده است.

متقاضیان می توانند با تکمیل فرم " درخواست همکاری " در سایت www.nri.ac.ir/RFPS/45 علاقه مندی خودرا برای بهره برداری از فرصت های ارائه شده اعلام نمایند.

service
service
service