پرینت

اطلاعیه مهم

فرآیند خوداظهاری دستگاه های استخراج رمز ارز

جهت فرآیند خوداظهاری دستگاه های استخراج رمز ارز که در سامانه بهین یاب ...

قابل توجه مدیران صنایع

جهت فرآیند خوداظهاری دستگاه های استخراج رمز ارز که در سامانه بهین یاب راه اندازی شده است، درگاه پرداخت الکترونیکی حقوق و عوارض دولتی دستگاه ها نیز عملیاتی شده و پرداخت های متقاضیان با موفقیت در حال انجام است و پس از پرداخت، گواهی پرداخت حقوق و عوارض دولتی با شناسه یکتا برای هریک از متقاضیان صادر می گردد.

متقاضیان جهت استعلام سیستمی این گواهی و اصالت گواهی صادره از طریق زبانه "استعلام گواهی" در صفحه اصلی سامانه بهین یاب به نشانی www.behinyab.ir اقدام نمایند.

زمان سایر رویدادهای مهم این فرآیند به صورت زیر خواهد بود:

-تاریخ 99/11/05 پایان فرصت ثبتنام متقاضیان، پرداخت حقوق و عوارض دولتی، دریافت مجوز فعالیت از وزارت متبوع و یا اعلام فهرست مراکز دارای جواز تاسیس استخراج رمز ارز برای متقاضیانی که قصد واگذاری دستگاه ها را دارند.

-تاریخ 99/12/05 پایان تعیین تکلیف ماینرها و بارگذاری مدارک توسط متقاضیان در سامانه بهین یاب می باشد.

service
service
service