پرینت

مناسبت

شهادت حضرت فاطمه (س)

شهادت دخت پیامبر (ص)، حضرت فاطمه الزهرا (س) و ایام فاطمیه تسلیت و تعزیت باد.

حضرت محمد (ص) می فرمایند:

فاطمه پاره تن من است. هرکه او را بیازارد، مرا آزرده خاطرکرده و هر که او را شاد کند، مرا نیز خوشحال نموده است.

شهادت دخت پیامبر (ص)، حضرت فاطمه الزهرا (س) و ایام فاطمیه تسلیت و تعزیت باد.

service
service
service