پرینت

اطلاعیه مهم

اجرای عملیات آتشباری

قابل توجه واحدهای صنعتی مستقر در محدوده بلوار دانش

اطلاعیه مهم

به استحضار واحدهای صنعتی مستقر در محدوده بلوار دانش می رساند در روز 4 شنبه مورخ 1399/10/17 ، معدن پدیده چناران واقع در انتهای دانش 6 اقدام به اجرای عملیات آتشباری می نماید.

لطفا ضمن آمادگی کامل نسبت به موضوع مذکور ، اقدامات لازم را به عمل آورید.

service
service
service