پرینت

آغاز عملیات اجرایی (تسطیح) پروژه اصلاح و بازپیرایی میدان خلیج فارس واقع در فاز ۲ شهرک صنعتی

service
service