پرینت

نمایشگاه بین المللی

چرم و کفش مسکو

نظر به اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی کشور و با توجه به رویکرد این شرکت جهت برپایی ...

قابل توجه مدیران محترم صنایع

نظر به اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی کشور و جهت برپایی این رویداد تجاری و ضرورت حضور موسسات و شرکت های توانمند و برتر ، پاویون جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد نمایشگاه بین المللی تخصصی چرم و کفش مسکو که از تاریخ 8 لغایت 11 شهریور ماه سال جاری  در کشور روسیه برگزار می گردد را سازماندهی نماید.

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 21912266-21912603-021 تماس و یا به آدرس www.iranfair.com مراجعه نمایند.

service
service