دستورالعمل سیستم های مجوز انجام کار

دانلود

دستورالعمل مدیریت ریسک واحد های صنعتی-معدنی

دانلود

دستورالعمل آموزش قبل از شروع کار مباحث بهداشت ، ایمنی و محیط زیست و انرژی

دانلود

آیین نامه ایمنی دستگاه های مخلوط کن و همزن در کارگاه ها

دانلود

آیین نامه و مقررات حفاظتی در ماشین های کنکاسور ، خردکن و آسیاب

دانلود

آیین نامه حفاظتی ماشین های سنگ زنی

دانلود

آیین نامه ایمنی ماشین های افزار

دانلود

آیین نامه و مقررات حفاظتی پرس ها

دانلود

آیین نامه حفاظتی پرس های تزریقی پلاستیک و دایکاست

دانلود

آیین نامه ایمنی در صنایع ریخته گری

دانلود

آیین نامه ایمنی کار با دستگاه های ریخته گری تحت فشار

دانلود

آیین نامه ایمنی کار با ابزارهای دستی و غیر دستی

دانلود