دیدار نائب رئیس هیئت مدیره ، مدیرعامل شهرک صنعتی چناران با فرمانده سپاه ناحیه چناران